Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Ahmankierros - Maastopyöräilyreitti Syötteen kansallispuistossa


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


Čoahkkáigeassu:

Ahmankierros vie pyöräilijän hyvin haastavalle, mutta upealle polulle Syötteen naavakuusikoiden keskelle.

Lassidieđut:

LandofNationalParks, Syöte

Loga lasi:

Syötteen kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 18.10.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Pyöräilyreitin esite (1.4 MB, pdf)