Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Luonto- ja ympäristökasvatus sekä ympäristötietoisuuden edistäminen Metsähallituksen Luontopalveluissa


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 11 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Tämän koosteen tarkoitus on kertoa, miten Luontopalveluissa toteutamme luonto- ja ympäristökasvatusta. Kooste on tarkoitettu kaikkien Luontopalvelujen eri prosessien käyttöön, eikä keskity pelkästään tiettyyn osa-alueeseen toiminnassamme. Koosteessa on kerätty yhteen eri menetelmiä, kohderyhmiä ja tavoitteita. Niitä tarkasteltaessa tulee huomioida liittymäkohdat kunkin omaan työhön ja oman alueen vahvuuksiin.

Beaivádahtton 3.2.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Luonto- ja ympäristökasvatus... (2.6 MB, pdf)