Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2021 - Tiivistelmä


Dahkki(t): Kantola Etti

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 19 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


Čoahkkáigeassu:

Tämä on Linnansaaren kansallispuiston neljäs kävijätutkimus. Aineisto on kerätty koronavuoden 2021 helmi-syyskuussa. Haastattelijat tapasivat kävijöitä kaikissa retkisatamissa, joissa on retkeilijöille palvelurakenteita. Vastauksia kertyi 943.

Vastaajista yli 90 prosenttia on Suomesta. 78 prosenttia saapui kansallispuiston sijainti- ja lähikuntien ulkopuolelta ja 13 prosenttia lähialueelta. Ulkomaalaisia vastanneista oli yhdeksän prosenttia, missä on selvä lasku aiempaan. Selitys on vähintäänkin osittain koronapandemian vaikutus matkailuun. Toisaalta pandemia näkyy kotimaisten retkeilijöiden määrässä. Ensikertalaisten osuus nousi selvästi, 62 prosenttiin. Entistä suurempi osa vastaajista saapui Linnansaareen osana laajempaa matkaa. Päiväkäynti on noussut yöpymistä suositummaksi vierailutavaksi.

Suosituin yksittäinen käyntikohde on Sammakkoniemen leirintäalue. Yli puolet käy luontopolulla, ja muutkin pääsaaren kohteet ovat hyvin suosittuja. Vastaajista suurin osa harrasti kävelyä, retkeilyä ja eväsretkeilyä, maiseman katselua, luonnon tarkkailua ja luonnosta nauttimista. Tärkeimpien aktiviteettien joukossa korkealle nousevat myös veneily ja melonta.

Kävijöiden tyytyväisyys käyntiinsä asettuu asteikolla 1-5 hyvään eli 4,18:an. Tyytyväisyyttä kuvaavaa indeksilukua kasvattavat vähäiset häiritsevät tekijät, odotusten täyttyminen keskimäärin hyvin sekä tyytyväisyys ympäristöön. Indeksilukua laskevat palveluiden arvosanat.

Suurimmat paikallistaloudelliset vaikutukset vierailijaryhmistä on kotimaan matkailijoilla. Heidän keskimääräinen rahankulutuksensa puistossa ja lähialueella on 87 euroa. Ulkomaalaisten matkailijoiden vastaava kulutus on 71 euroa. Paikallisten kävijöiden keskimääräinen kulutus on 22 euroa. Kävijöiden kokonaisvaikutukset rahassa mitattuna vuoden 2020 käyntimäärällä laskettuna ovat 2,8 miljoonaa euroa. Kokonaistyöllisyysvaikutuksena tämä vastaa 23 henkilötyövuotta. Suurimmat paikallistaloudelliset vaikutukset kertyvät kävijöiden majoituksesta.

Beaivádahtton 23.2.2022