Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Sanginjoen luonnonsuojelualue 2030


Dahkki(t): Matturi Ulla, Remes Marjo

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 46 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-026-3 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Sanginjoen ulkometsä sekä Isonkankaan ja Asmonkorven yksityiset luonnonsuojelualueet siirtyivät Metsähallituksen Luontopalvelujen hallintaan keväällä 2021 Oulun kaupungin ja Koneen säätiön toimesta. Sanginjoen noin 2500 ha:n yhtenäinen metsäinen virkistysalue sijaitsee Oulussa, vain 15 kilometriä kaupungin keskustasta.

Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut käynnisti toukokuussa 2021 Sanginjoki 2030 -projektin, jonka tarkoituksena oli määritellä alueen hoi­dolle ja kehittämiselle yhteinen päämäärä sekä tunnistaa alueen toimijat ja asiakastarpeet. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli taata, että virkistyskäytön palvelut toimivat häiriöttä ja toimet asiakaskokemuksen kehittämiseksi on muuttuneessa omistustilanteessa tunnistettu. Pitkän aikavälin kehittämistarpeet on tunnistettu ja vaiheistettu kehittämissuun­nitelmaan, joka on koottu vahvasti osallistaen sekä alueen käyttäjiä että muita toimijoita.

Työpajojen, kävijäkyselyn ja eri asiantuntijakes­kustelujen perusteella Sanginjoen luonnonsuojelualueesta halutaan kehittää turvallinen lähiluontokohde, ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden mallikohde sekä suojelu­työn ja ennallistamisen näyteikkuna. Lisäksi suojelualue tuottaa hyvinvointia ja mahdollistaa uudistavan luontomatkailun ja kulttuuritoimin­nan.

Beaivádahtton 23.2.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Sanginjoen luonnonsuojelualue 2030 (7.9 MB, pdf)