Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Norppaystävällisen matkailun pelisäännöt


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


Čoahkkáigeassu:

Norppamatkailuyrittäjien pelisäännöt norpparetkillä ja muussa toiminnassa sisältävät neljä kokonaisuutta

  1. Asiakkaiden perehdytys
  2. Toiminta avovesiaikaan
  3. Toiminta pesintäaikaan kevättalvella
  4. Yhteistyö Metsähallituksen ja ELY-keskusten kanssa.
Loga lasi:

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanke (metsa.fi)

Beaivádahtton 13.6.2022