Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2020-2021 - Tiivistelmä


Dahkki(t): Mikkola Maija, Puranen Tuula

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 15 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-051-5 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 13.2.-29.2.2020 ja 4.3.-16.9.2021. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 459 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Beaivádahtton 16.6.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Torronsuon kävijätutkimus (1.2 MB, pdf)