Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Pohjanmaan kulttuuri- ja luontomatkailukohteita perheille


Dahkki(t): Metsähallitus ja alueen kunnat

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 1 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: svenska


Čoahkkáigeassu:

44 kulttuuri- ja luontomatkailukohteen nimet ja sijainti kartalla.

Beaivádahtton 21.6.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Karttaesite (3.9 MB, pdf)