Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Luonnonmuistomerkit


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 16 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: svenska


Čoahkkáigeassu:

Esitteessä kerrotaan, mikä on luonnonmuistomerkki, miten niille voi hakea rauhoitusta, miten niitä ylläpidetään ja milloin luonnonmuistomerkille voi hakea rauhoituksen lakkautusta.

Beaivádahtton 7.7.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Luonnonmuistomerkit (2.4 MB, pdf)