Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Naturminnesmärken


Dahkki(t): Forststyrelsen

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 16 s.


Giella: svenska

Eará giellaveršuvnnat: suomi


Čoahkkáigeassu:

I broschyren definieras vad ett naturminnesmärke är och ges information om underhåll, ansökan om fridlysning och eventuell ansökan om hävning av fridlysning.

Beaivádahtton 13.6.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Naturminnesmärken (2.5 MB, pdf)