Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2021 - Suosittu lähimatkailukohde johon tullaan kauempaakin


Dahkki(t): Söderlund Mats

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 21 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-056-0 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa alueiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesä-lokakuussa 2021. Aineistoa kerättiin koko alueella. Vastauksia kertyi yhteensä 225 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Beaivádahtton 13.7.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Langinkosken kävijätutkimus (3.3 MB, pdf)