Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Kilpisjärvi - Mallan luonnonpuisto ja Saanan luonnonsuojelualue


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


Čoahkkáigeassu:

Kilpisjärven tunturit, Malla ja Saana - Gihcibákti ja Sáná, ovat osa Skandien vuoriston reunaa. Malla on suojeltu luonnonpuistona, ja Saanaa varjelee kaksi luonnonsuojelualuetta. Käsivarren suurtunturialue on osa saamelaista kulttuurimaisemaa. Kilpisjärven lähireiteillä voit tutustua tuulenpieksämiin tunturipaljakoihin, reheviin lehtoihin sekä harvinaisiin kasveihin ja eläimiin. Norjan ja Ruotsin korkeat huiput erottuvat horisontissa.

Loga lasi:

Mallan luonnonpuisto (luontoon.fi)

Käsivarren erämaa-alue (luontoon.fi)

 

Beaivádahtton 10.11.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Kilpisjärven esite (1 MB, pdf)