Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Sanginjoen taukopaikkojen uusi ilme - arkkitehtikilpailu


Dahkki(t): Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 15 x 1 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Sanginjoen luonnonsuojelualueen retkeilyrakenteille haetaan uutta ilmettä Metsähallituksen ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön suunnittelukilpailussa. Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun kilpailuun tuli yhteensä 15 kilpailutyötä. Tuomaristo valitsee töistä kolme parasta. Lisäksi yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan osoitteessa https://www.luontoon.fi/aanestaretkeilyrakenteilleilme. Äänestysaikaa on 19.9.2022 asti.

Kilpailutyöt ovat tällä sivuilla liitteinä (pdf-tiedostostot).

Beaivádahtton 8.9.2022