Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2022


Dahkki(t): Laitinen Jarno

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 30 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-064-5 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Repoveden kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin talvikaudella 15.2.-18.4.2022 ja kesäkaudella 24.5.-15.10.2022. Vastauksia saatiin 865 kappaletta.

Suurin osa kävijöistä, 92 %, oli Suomesta. Käyntimäärät olivat suurimmat kesä-heinäkuussa sekä viikonpäivistä lauantaisin.

Kävijöiden rahankäyttö kansallispuistossa ja sen lähialueella yli tuplaantui ja paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset nousivat 3 miljoonasta 5,3 miljoonaan vuoteen 2017 verrattuna.

Kävijätyytyväisyys on Repovedellä erittäin korkea ja on odotettavissa, että Repovesi jatkaa pidettynä ja suosittuna kohteena myös jatkossa.

Loga lasi:

Repoveden kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 19.1.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Repoveden kävijätutkimus (4.6 MB, pdf)