Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Uhanalainen saimaannorppa (Pusa hispida saimensis)


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 4 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english, русский


Čoahkkáigeassu:

Saimaannorppa on eräs maailman uhanalaisimmista ja harvinaisimmista hylkeistä. Jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena norppa jäi eristyksiin muista norpan alalajeista yli 9 000 vuotta sitten. Saimaannorppa on ainoa Suomen kotoperäinen nisäkäs. Sen voi tavata missä päin Saimaata tahansa, todennäköisimmin Savonlinnan ympärillä Pihlaja- ja Haukivedellä. Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot sijaitsevat keskeisillä norppa-alueilla.

Loga lasi:

Yhteinen saimaannorppamme LIFE-hanke (metsa.fi)

Beaivádahtton 17.5.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Uhanalainen saimaannorppa (4.9 MB, pdf)

Oažžumis prentejuvvon hámis

Haddi: 0 €

Diđoštallamat ja diŋgomat