Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Vastuullisen matkailun kehitysohjelma 2023-2030 - Nuuksion kansallispuisto


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 23 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-080-5 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Nuuksion kansallispuiston vastuullisen matkailun kehitysohjelma on Metsähallituksen ja alueen matkailutoimijoiden, kuntien ja kaupunkien yhteinen näkemys ja viesti siitä, mihin asioihin Nuuksion matkailuliiketoiminnan kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vuosien 2023-2030 aikana täytyy panostaa.

Loga lasi:

Nuuksion kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 24.5.2023