Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Saimaan luontomatkailusuunnitelma


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: verkkosivusto


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Savonlinnan seutua koskeva Saimaan luontomatkailusuunnitelma linjaa suuntaviivoja alueella tapahtuvan luontomatkailun kehittämiseksi vastuullisen matkailun ehdoilla. Luontomatkailusuunnitelma kokoaa Savonlinnan seudun ja lähialueen kansallispuistot, luonnonsuojelualueet, keskeiset vesistöt ja muut luontokohteet yhteen. Suunnitelma keskittyy erityisesti luontomatkailun kannalta merkittävimpiin luonnonsuojelualueisiin, kuten Punkaharjun suojelualueeseen ja tutkimuspuistoon sekä Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistoihin. Uusitun suunnitelman on koonnut Metsähallituksen Luontopalvelut osana Luonto-Saimaa-hanketta. 

Luontomatkailusuunnitelma toimii alueen yhteisiin tavoitteisiin perustuvana toimintasuunnitelmana, joka huomioi niin tulevaisuuden tavoitteet, tämän päivän asiakkaat kuin koetut haasteetkin. Päätavoitteita suunnitelmalle ovat kävijöiden viipymän pidentäminen, heidän luonto- ja kulttuuritietämyksensä ja -arvostuksensa lisääminen sekä myönteiset luontokokemukset.

Luontomatkailusuunnitelma:

  • Kokoaa alueen yhteisen näkemyksen kehityksen suunnasta sekä odotuksia ja ajatuksia yhteen paikkaan.
  • Kuvaa millä keinoilla vetovoima sekä luonto- ja kulttuuriarvot säilyvät myös tulevaisuudessa.
  • Tuntee kohteiden luonteen ja eroavaisuudet sekä tämän päivän asiakkaat ja toimintaympäristön.
  • Toimii yhteisenä ohjenuorana ja arkisena työkaluna yhteisten asiakkaiden palvelemiseksi.

Suunnitelma on laadittu Savonlinnan seudulle viideksi vuodeksi alkaen vuodesta 2022.

Lassidieđut:

Luontomatkailusuunnitelma on julkaistu verkkosivustona: Saimaan luontomatkailusuunnitelma (storymaps.arcgis.com).

Beaivádahtton 31.8.2023