Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Luontomatkailu Savonlinnan seudulla - Yhteenveto asiakaskyselystä ja verkkokeskustelusta Metsähallituksen erä- ja luontoyhteisölle


Dahkki(t): Kantola Etti

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 23 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-091-1 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Kysely tehtiin Metsähallituksen erä- ja luontoyhteisön digialustalla, jonka jäsenenä on n. 1 000 retkeilyn, metsästyksen tai kalastuksen harrastajaa. Kyselyn tavoitteena oli hankkia asiakasymmärrystä luontomatkailua harrastavilta tai siitä kiinnostuneilta henkilöiltä, jotka asuvat eteläisessä ja keskisessä Suomessa Savonlinnan seudun ulkopuolella. Kysely kartoitti kohderyhmän mielikuvia alueesta, aktiviteeteista, palveluista, matkailun esteistä ja aiemmista kokemuksista. Se toteutettiin maaliskuussa 2023 ja kyselyyn saatiin 187 vastausta.

Matkakohteen valinnassa mahdollisuus nähdä uusi kohde kohtuullisen etäisyyden päässä nousi suosituimmaksi kohdevalinnan perusteeksi. Myös erityiset nähtävyydet ja maastoyöpymisen mahdollisuudet kiinnostivat useimpia. Pääosa vastaajista olisi valmis matkustamaan yli kahden tunnin yhdensuuntaisen matkustusajan kohteeseen viikonlopun tai pidennetyn viikonlopun mittaisella luontomatkalla. Kyselyssä retkeilyreitit nousivat suosituimmaksi asiaksi, josta luontomatkailijat hakevat etukäteistietoa. Niitä selvittää etukäteen lähes yhdeksän kymmenestä. Mielikuvat Savonlinnan seudusta luontomatkailukohteena keskittyvät vesistöihin, niiden monipuolisuuteen, kirkkauteen ja kauniiseen maisemaan. Pitkä etäisyys, julkisen liikenteen puutteet ja siirtymien hankaluudet ovat vastaajien kokemia esteitä matkailulle Savonlinnan seudulla.

Kyselyn lisäksi alustalla oli avoinna keskustelu, jossa sai kertoa kokemuksistaan. Siihen osallistui 61 keskustelijaa.

Tehtävät yhteisössä toteutettiin osana Luonto-Saimaa-hanketta.

Loga lasi:

Luonto-Saimaa-hanke (metsa.fi)

Beaivádahtton 1.9.2023

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Luontomatkailu Savonlinnan seudulla (2.4 MB, pdf)