Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet - Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden tavoitteet, tehtävät ja hoidon yleislinjat


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 1


Siidolohku: 55 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-8983

ISBN: 951-47-7465-5 (painettu)

Lassidieđut:

Uudistettu vuonna 2014 (Sarja B 203)

Beaivádahtton 6.6.2014