Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Preanttus nohkan

Metsähallituksen luonnonsuojelualueet, toimintakertomus 1.1.1991-30.4.1992


Dahkki(t): Ravela Heikki (toim.)

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1992

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 2


Siidolohku: 30 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-6549

Beaivádahtton 12.6.2012