Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Metsähallituksen luonnonsuojelualueet - Toimintakertomus 1992


Dahkki(t): Ruhkanen Marja (toim.)

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 3


Siidolohku: 29 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-8983

Beaivádahtton 21.6.2012

Oažžumis prentejuvvon hámis

Haddi: 0 €

Diđoštallamat ja diŋgomat