Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Aapasuot - Kasvien maailma


Dahkki(t): Keränen Saara, Kalpio Satu, Pyhäjärvi Mari, Torvinen Aarno

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2001


Siidolohku: 4 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: english


Beaivádahtton 1.2.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Aapasuot kasvien maailma (620 KB, pdf)