Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Telkkämäen luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 6


Siidolohku: 46 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-8983

ISBN: 951-47-8148-1 (painettu)

Beaivádahtton 18.10.2013

Oažžumis prentejuvvon hámis

Haddi: 0 €

Diđoštallamat ja diŋgomat