Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet

Kvarkens skärgård - Fasta fornlämningar


Författare: Forststyrelsen

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 2014


Sidantal: 2 s.


Språk: svenska

Andra språkversioner: english, suomi


Sammandrag:

Fasta fornlämningarna är spår efter mänsklig verksamhet i skärgården. En del av dem kan lätt observeras i naturen, medan andra är övertäckta med vegetation eller jordmån i t.ex. tät granskog. Mänsklig aktivitet ute i skärgården är starkt förknippad med fiske, sälfångst och sjöfart. Vår karga skärgård med mycket sten och ställvis relativt lite vegetation skapar alldeles speciella förhållande för fornminnen, dessutom är miljön i skärgården rätt ung till följd av landhöjningen.

Läs mera:

Världsarvet Kvarkens skärgård (utinaturen.fi)

Uppdaterad 21.9.2021

Elektronisk publikation:

Fasta fornlämningar (811 KB, pdf)