Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet

Itä-Lapin alue-ekologinen tarkastelu 2015


Författare: Wallenius Tarja, Karvonen Lauri, Paalamo Päivi, Ahola Tuomo, Kaukonen Maarit, Holappa Ari, Kammonen Arto

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 2016

Publikationsserier: Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 74


Sidantal: 21 s.


Språk: suomi


ISSN-L: 1239-1670

ISBN: 978-952-295-146-5 (pdf)

Sammandrag:

Itä-Lapin alue-ekologinen tarkastelu tehtiin vuonna 2015. Tarkastelun kohteena olivat Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maat Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnissa.

Itä-Lapin alue-ekologinen verkosto on vuosien aikana laajentunut lähes 50 000 hehtaarilla ja on nyt noin 480 000 hehtaaria. Luku vastaa noin 41 % Itä-Lapissa Metsähallituksen hallinnassa olevista alueista. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala kasvoi noin 26 000 hehtaaria.

Pääosa verkoston täydennyksistä on tapahtunut vuosien mittaan pienialaisten kohteiden päivityksinä ja luonnonvarasuunnitelmien laajoina maankäyttöpäätöksinä. Vuonna 2015 tehdyn tarkastelun yhteydessä keskityttiin metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen kartoitukseen sekä ekologisten yhteyksien ja tukialueiden täsmennyksiin.

Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmaista Itä-Lapissa on vuoden 2015 lopussa luonnonsuojelualueita 29 % kokonaispinta-alasta. Monikäyttömetsissä toiminnan ulkopuolisia alueita on 9 % ja rajoitetussa käytössä 3 %. Normaalin metsäkäsittelyn piirissä olevia monikäyttömetsiä on 59 % valtionmaista. Näidenkin metsien käsittelyssä ympäristö huomioidaan muun muassa jättämällä säästöpuustoa ja erilaisia suojavyöhykkeitä.

Tämä tarkastelu ja luonnonvarasuunnitelmissa tehdyt linjaukset sekä Metsähallituksen metsänhoito-ohje ja ympäristöopas korvaavat alueelle vuosina 1998-2001 laaditut alue-ekologiset suunnitelmat.

Uppdaterad 18.4.2016