Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet

Korouoman kävijätutkimus 2018-2019


Författare: Aspholm Paula

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 2019

Publikationsserier: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 248


Sidantal: 42 s.


Språk: suomi


ISSN-L: 1235-8983

ISBN: 978-952-295-257-8 (pdf)

Sammandrag:

Korouoman rotkolaakso sijaitsee Posion kunnassa, Itä-Lapissa. Korouoma on ympärivuotinen retkeilykohde, jossa rekisteröitiin 28 300 käyntiä vuonna 2018.

Korouoman kävijätutkimus toteutettiin kesällä 2018 ja talvella 2019 samanaikaisesti Riisitunturin kävijätutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin alueen kävijärakennetta, kävijöiden virkistysmotiiveja, kävijätyytyväisyyttä, kävijöiden rahankäyttöä ja paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Kotimaisten kävijöiden osuus vastanneista oli 81 % ja ulkomaisten 19 %. Useimmiten Korouomaan tultiin omista perheenjäsenistä koostuvissa 2-5 hengen seurueissa, ja tärkeimmät aktiviteetit olivat kävely, retkeily ja luonnon nähtävyyksien katselu. Päiväkävijöiden osuus vastanneista oli 78 %. Päiväkävijät viipyivät Korouomalla keskimäärin 3,5 tuntia.

Kävijöiden keskimääräinen rahankulutus oli 97 euroa ja kävijöiden kokonaistulovaikutus paikallistalouteen 2,9 miljoonaa euroa pohjautuen vuoden 2018 käyntimäärään Korouomassa.

Korouoman valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi on 4,36. Tyytyväisimpiä kävijät olivat tulentekopaikkoihin ja laavuihin, maiseman vaihtelevuuteen, yleiseen turvallisuuteen ja siisteyteen, taukopaikkojen riittävyyteen ja kuntoon. Huonoimmat arvosanat saivat tiestö, yleisökäymälät, erityistarpeiden huomioonottaminen, vuokra- ja varaustuvat, Metsähallituksen alueen palvelut sosiaalisessa mediassa ja yrittäjien tuottamat palvelut. Pääsääntöisesti vastaajat eivät kokeneet merkittäviä häiriötekijöitä vierailullaan.

Kävijätutkimuksen vastaajat kokivat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa lisääntyneen ja arvioivat käynnin hyvinvointivaikutusten rahalliseksi arvoksi keskimäärin 161 euroa.

Uppdaterad 6.2.2020

Elektronisk publikation:

Korouoman kävijätutkimus (3.3 MB, pdf)