Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet
Upplagan har utgått

Metsien puuston luonnontilaisuuden arviointi


Författare: Lindholm Tapio, Tuominen Seppo

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 1992

Publikationsserier: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 3


Sidantal: 37 s.


Språk: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 951-47-6386-6 (painettu)

Sammandrag:

Puuston luonnontilaisuutta arvioidaan mm. luonnonsuojelualueiden hoitoa suunniteltaessa. Tämän selvityksen tarkoitus on antaa taustatietoa ja arvioimisohjeita. Selvityksessä on tarkasteltu vain puustoa. Metsäekosysteemin muita osia ei ole voitu ottaa huomioon. Luonnontilaisuuden arviointia vaikeuttaa se, että metsiemme sukkessiota ei tunneta riittävän tarkasti.

Luonnontilaisuutta arvioidaan puuston rakenteellisten ominaisuuksien ja näihin vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Luonnontilaisuutta vähentävät kaikki puuston luontaista kehitystä muuttavat tekijät.

Arvioitavia tekijöitä ovat:

  • Elävä puusto: alueellinen jakautuminen, kerroksellisuus sekä jaksot ja niiden luonne.
  • Kuollut puusto: kuinka suuri osa kuolleesta puustosta on kuljetettu pois.
  • Aikaisempi puusukupolvi: kuinka suuri osa aikaisemmin puusukupolven puista on kuljetettu pois.
  • Hakkuut: taimikon käsittely, kasvatushakkuu, suojuspuuhakkuu, ylispuuhakkuu, kotitarve- ja poimintahakkuu.
  • Ojitus: ojitus, ojitusalueen hakkuu tai täydennysojitus, ojituksen maanpinnan muotoihin kohdistuva vaikutus.
  • Kivennäismaan käsittely.

Kullekin tekijälle on määritelty numeerinen asteikko. Elävän ja kuolleen puuston arvot ovat positiivisia ja hakkuiden, ojituksen ja kivennäismaiden käsittelyn arvot negatiivisia. Metsäkuvion luonnontilaisuusarvo on näiden tekijöiden summa.

Mera information:

2. painos 1993

Uppdaterad 15.1.2021