Haltija nimeltä Sammal on saanut Metsänkuninkaalta tehtävän: hänen pitää huolehtia Suomen soista. Vaikka Sammal on jo 200 vuotta vanha, hänelle suot ovat aivan tuntemattomia. Selvitä Sammalen apuna mikä suo on ja mitä soilla tapahtuu.

Vaihtoehdoista voi olla oikein yksi tai useampi.

Suo siellä

Tarkistetaan vastauksia..

Sait oikein 0/0!

Visan alkuun

Suomen maapinta-ala on 303 815 neliökilometriä. Paljonko siitä on soita?

Miksi Suomessa on paljon soita?

Missä on Suomen suurin suo?

Minkä ikäinen on Suomen vanhin suo?

Mistä tiedät olevasi suolla? Jalkojen alla on...

Kuinka paljon suomalaisella suolla voi paksuimmillaan olla turvetta?

Mitä suoturpeen sisältä voi löytyä? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)

Suossa on erilaisia pintoja. Mitkä sanat kuvaavat suon rakennetta? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)

Suolla on kasvillisuudeltaan erilaisia alueita. Kasvillisuus voidaan luokitella kuuteen päätyyppiin. Mitkä näistä ovat soiden päätyyppejä? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)

Samallakin suolla on kasvillisuudeltaan erilaisia alueita. Kun kävelet suon laidasta laitaan, suotyypit ehtivät vaihtua jalkojesi alla useaan kertaan. Mistä tiedät olevasi nevalla? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)

Letoissa on runsaasti ravinteita kasvien käyttöön. Mitkä näistä kasvilajeista tarvitsevat paljon ravinteita ja kasvavat erityisesti letoilla? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)

Jos olet luhdalla, millaista siellä on? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)

1/12