Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2020
Pages 2 s.
Language
svenska
Summary

Upplev hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarvsområde. Klättra upp i utsiktstornet och beundra skärgårdens unika moränformationer. Kan du se en havsörn i skyn?

Electric publication