Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2023
Pages 24 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Fena är en tidning för den finska fiskaren.

Tidningen utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut mellan våren och hösten åt fiskare som betalat fiskevårdsavgift för hela året under pågående år. I tidningen berättar man nyheter och berättelser om fiske – efter att ha läst tidningen känner fiskaren till alla relevanta fiskeregler och kan njuta av sin härliga hobby på ett ansvarsfullt sätt.