Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2021
Pages 2 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Det största hotet mot flygekorren i dag är att dess livsmiljöer försvinner. Flygekorren bygger helst sitt bo i hackspettshål i stadiga lövträd, men sådana hålträd är på många håll mycket sällsynta idag. Det här har lett till att flygekorren gärna bor i holkar.

More information

Broschyren har utarbetats i Liito-orava-LIFE projektet.