Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2014
Pages 44 s.
Language
svenska
Other languages
ISBN 978-952-295-058-1 (pdf)
Summary

Forststyrelsen har igen haft ett rekordår. Resultaten var utmärkta för alla enheter. Koncernens resultat nådde rekord, liksom den huvudsakliga verksamheten, skogsbruket.

Utvecklingen av vindparksprojekten befäste sin resultatskapande roll och fastighetsaffärsverksamheten som helhet nådde ett starkt resultat. Besökarantalet i nationalparkerna och strövområdena fortsatte att växa och därmed ökade också rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar.