Author(s) Nikula Liisa
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2002
Pages 16 s.
Language
svenska
Other languages
ISBN 952-446-340-7 (painettu)
Summary

Forststyrelsens naturskydd skyddar den ursprungliga, hotade naturen i vårt land samt producerar tjänster för dem som är intresserade av friluftsliv och rör sig i naturen. Vi sköter så gott som alla landets nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden, ödemarksområdena i norr samt ett stort antal statliga strövområden som är utrustade för friluftsliv.

Printed version available
Price 0 €