Author(s) Nikula Liisa
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2003
Pages 16 s.
Language
svenska
Other languages
ISBN 952-446-371-7 (painettu)
Summary

Forststyrelsens naturskydd skyddar och vårdar den ursprungliga, hotade naturen i vårt land samt producerar tjänster för dem som är intresserade av friluftsliv och rör sig i naturen. Vårt arbetsfält omfattar skötseln av så gott som alla landets nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden samt ödemarksområdena i Lappland och ett stort antal statliga strövområden som är utrustade för friluftsliv.

Printed version available
Price 0 €