Author(s) Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2013
Pages 16 s.
Language
svenska
Other languages
ISBN 978-952-295-011-6 (häftad), 978-952-295-012-3 (pdf)
Summary

Naturtjänsterna är Forststyrelsens resultatenhet som ansvarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Naturtjänsterna utarbetar sin egen årsberättelse. Där presenteras det viktigaste som åstadkommits under året när det gäller naturskydd, rekreationsbruk av naturen, områdesförvaltning samt jakt och fiske.

Årsberättelsen innehåller också uppgifter om antalet besök i nationalparkerna, strövområdena samt naturumen och andra servicepunkter.