Author(s) Ilmonen Jari, Söyrinki Siiri
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2023
Pages 31 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN 978-952-377-072-0 (pdf)
Summary

Mikä yhdistää taimenta, ihmistä ja jokihelmisimpukkaa? Se on puhtaan veden tarve, kaikille kolmelle tuiki tärkeä elinehto. FRESHABIT LIFE IP (2016-2022) oli laaja luonnonsuojeluhanke, jossa ennallistimme sisävesiä, kuten järviä, jokia ja puroja. Vesistökunnostuksiemme tavoitteina oli vesilinnuston, jokihelmisimpukan, kalojen ja muun vesi- ja kosteikkoeliöstön elinympäristön parantaminen. Näiden tavoitteiden lisäksi kunnostuksilla edistettiin alueiden virkistyskäyttöä ja kasvatettiin niiden viihtyisyyttä tai luonnon- ja maisemansuojelullisia arvoja, jolloin työstämme hyötyivät sekä ihmiset että luonto.