Author(s) Puolakka Eeva
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2006
Pages 151 s.
Language
suomi
Summary

Hammastunturi on merkittävä erämaa-alue, jonka historiaan liittyy värikkäitä vaiheita mm. kultaryntäyksen ajoilta. Alueen arvioitu vuotuinen kävijämäärä on 41 800.

Hammastunturin erämaa-alueen ensimmäinen kävijätutkimus toteutettiin v. 2005 standardoidulla menetelmällä ja tutkimuksen tulokset ovat vertailukelpoisia muiden Metsähallituksen tekemien kävijätutkimusten kanssa. Kävijätutkimuksen aineistoa kerättiin lähes koko vuoden 2005 ajan haastattelemalla sekä myös alueen tuville ja tulipaikoille sijoitettujen kyselylomakkeiden ja palautuslaatikoiden avulla, ja tutkimus kattaa siten hyvin koko laajan erämaa-alueen ja sen kävijät. Kävijätutkimuksen tuloksia hyödynnetään alueen hoidon ja käytön suunnittelussa.