Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 2 s.
Language
suomi
Summary

Hiidenvaaran luonnonsuojelualueen metsät ovat hyvin luonnontilaisia. Vaaran alarinteet ovat kallioisia ja puusto on vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa myös paljon lehtipuita. Kallioiden juurella maassa on paljon ravinteita ja näkymän karuudesta huolimatta metsä on rehevää. Sammalpatja on paikoin upottava ja kuuset korkeita. Peikkometsää parhaimmillaan.