Author(s) Nykänen Riitta, Pulkkinen Eeva, Pulkkinen Anna, Travkina Galina, Ipatova Valentina, Tarkhova Nina (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2013
Pages 172 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN 978-952-295-018-5 (pdf)
Summary

Hyväksi havaittua -aineisto on koottu Fennoskandian vihreän vyöhykkeen luonnonsuojelualueiden ja eräiden Baltian ympäristökasvatuksen toimijoiden parhaista opastus- ja opetusmateriaaleista. Lisäksi aineistoon on koottu hyödyllistä tietoa ja työvälineitä erilaisten vierailuohjelmien, leirikoulujen ym. ohjelmien suunnitteluun. Aineisto soveltuu myös moniin luontomatkailun tarpeisiin. Painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Aineisto on jaoteltu aihepiireittäin: luonnon monimuotoisuus, luonnon toiminta ja ihmisen ja luonnon suhde.