Author(s) Metsähallitus Luontopalvelut ja Eräpalvelut
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2017
Pages 33 s.
Language
suomi
Other languages
ISBN 978-952-295-173-1 (pdf)
Summary

Tietomme luonnon ja luonnossa liikkumisen hyödyistä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt valtavasti viime vuosien aikana. Luonto vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin erittäin myönteisesti. Kävijätutkimukset ja saamamme palaute tukevat tätä ymmärrystä – kävijät kokevat luontoretkillään monipuolisia terveyshyötyjä.

Yhteisenä tavoitteenamme on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään. Luonnossa liikkuminen aktivoi ihmisiä ja edistää terveyttä, iästä ja kunnosta riippumatta.

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen on vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma, jolla Metsähallitus vastaa tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Luonto tekee meille hyvää ja kannustamme kaikkia rohkeasti luontoon – lähiluonnosta kansallispuistoihin!