Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 2 s.
Language
english
suomi
Other languages
Summary

Jauhovaaran erikoisuus on entisen metsänvartijatilan ympäristöön istutettu puulajipuisto eli arbortum. Polun varressa kasvaa pieninä metsiköinä useita eri ulkomaisia kuusi- ja mäntylajeja. Suurin osa niistä on istutettu vuosina 1936–42.

Jauhovaara is known for its arboretum. A former forest ranger made a hobby of experimenting with the growing of foreign conifers, planting most of the trees between 1936 and 1942.

More information

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) saavutettavat versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) accessible versions of the brochure.