Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2020
Pages 2 s.
Language
english
suomi
Summary

Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualue edustaa Ystävyyden puiston todellisia salomaita. Alueen pinta-alasta yli puolet on soita. Niitä pilkkovat kuusikkoiset metsäsaarekkeet.

Juortanansalo-Lapinsuo is the most wilderness-like area of the Friendship Park. More than half of the reserve consists of mires. They are dotted by islands of old forests.