Author(s) Peura Pekka, Inkinen Matti
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1993
Pages 48 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 7
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-8173-2 (painettu)
Printed version available
Price 5 €