Author(s) Aikio Riitta, Korhonen Pirjo
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1995
Pages 4 s.
Language
suomi
ISSN-L 0785-5311
Summary

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen tela-alustaisen kaivukoneen työjälkeä ja ajanmenekkiä maanmuokkauksessa. Muokkausmenetelminä käytettiin laikutusta ja vaotusmätästystä. Kaivukoneilla laikutettiin 333 ha ja vaotusmätästettiin 38 ha metsämaata.

Printed version available