Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1999
Pages 51 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 50
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-121-8 (painettu)
Printed version available