Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2020
Pages 10 x 2 s.
Language
suomi
Other languages
Summary

Suot, purot, rantaniityt ja järvet – kaikenlaiset kosteikot kannattaa pitää kunnossa, sillä niitä tarvitsevat monet kasvit ja eläimet. Ihmisille kosteikot merkitsevät puhdasta vettä, marjamaita ja monipuolisia retkeilykohteita.

Kosteikkokortit antavat vinkkejä, miten jokainen voi auttaa kosteikkoluontoa ja saada iloa ja hyötyä itselleenkin.

  • Kosteikkokortti 1: Marjasuot takaisin
  • Kosteikkokortti 2: Riistasuot kuntoon
  • Kosteikkokortti 3: Suometsästä apua kuivuneelle suolle
  • Kosteikkokortti 4: Laiduntajat avuksi rantaniityille
  • Kosteikkokortti 5: Auta luontoa: pelaa ja pelasta
  • Kosteikkokortti 6: Purot takaisin kaloille ja kalastajille
  • Kosteikkokortti 7: Suoluonto on hyödyksi monille
  • Kosteikkokortti 8: Järvet kuntoon yhteisvoimin
  • Kosteikkokortti 9: Kosteikot kuntoon talkoilla
  • Kosteikkokortti 10: Koulupäivä kosteikolla.

Kosteikkokortit on tuotettu osana Hydrologia-LIFE-hanketta, joka turvaa soita ja muita kosteikkoja 103 kohteessa kautta Suomen vuosina 2017–2023.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.