Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2014
Pages 1 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Jakten var ett viktigt näringstillskott i skärgården och man jagade främst för köttets skull. Efter säljakten har jakten på sjöfågel varit en viktig källa till att få färskt kött på bordet i skärgårdshemmen. Om våren jagade man hannar av sjöfågel, honan gav både ägg och såg till att stammen hölls stark. Man plockade även ägg av måsfåglar.