Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 2 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

I Korteniemi kan man bekanta sig med livsföringen på en skogsvaktares gård på 1910-talet. På gården sköts det traditionella kulturlandskapet med gammaldags metoder.