Author(s) Marjokorpi Antti
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1995
Pages 71 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 27
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0489 (painettu)
Out of print