Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 2 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Linnansaari nationalpark är finländsk sjönatur när den är som allra bäst. Nationalparken med sina hundratals holmar och skär är saimenvikarens och fiskgjusens rike. De gamla svedjeskogarna och vårdbiotoperna vittnar om människans och naturens samexistens.