Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2002
Pages 47 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 63
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-341-5 (painettu), 952-446-342-3 (pdf)
Printed version available
Price 0 €